ĐỌC HIỂU CÁC KÝ HIỆU TRÊN VÒNG BI SKF

ICV World JSC 12/11/2020

 

Các ký hiệu và ý nghĩa của hãng vòng bi SKF xem chi tiết tại đây: https://vongbidaiphat.com/quy-dinh-ky-hieu-vong-bi-skf

 • R1: Vòng ngoài có gờ chặn. Mặt lăn hình cầu.
 • RS: Phớt tiếp xúc bằng cao su tổng hợp có hoặc không có tấm thép gia cố, lắp một bên của vòng bi.
 • 2RS: Phớt tiếp xúc RS trên cả hai mặt của vòng bi.
 • RS1: Phớt tiếp xúc bằng cao su Acrylonitrile Butadiene (NBR) có tấm thép gia cố, lắp một bên của vòng bi.
 • 2RS1: Phớt tiếp xúc RS1 trên cả hai mặt của vòng bi.
 • RS1Z: Phớt tiếp xúc bằng cao su Acrylonitrile Butadiene (NBR) có tấm thép gia cố, lắp một bên của Vòng bi và bên kia lắp một nắp che bằng thép.
 • RS2: Phớt tiếp xúc bằng cao su Fluoro (FPM) có tấm thép gia cố lắp một bên của vòng bi.
 • 2RS2: Phớt tiếp xúc RS2 trên cả hai mặt của vòng bi.
 • RSH: Phớt tiếp xúc bằng cao su Acrylonitrile Butadiene (NBR) có tấm thép gia cố, lắp một bên của vòng bi.
 • 2RSH: Phớt tiếp xúc RSH lắp hai bên của vòng bi.
 • RSL: Phớt ma sát thấp bằng cao su Acrylonitrile Butadiene (NBR) có tấm thép gia cố, lắp một bên của vòng bi.
 • 2RSL: Phớt ma sát thấp RSL lắp hai bên của vòng bi
 • RZ: Phớt ma sát thấp bằng cao su Acrylonitrile Butadiene (NBR) có tấm thép gia cố, lắp một bên của vòng bi.
 • 2RZ: Phớt ma sát thấp RZ lắp hai bên của vòng bi
 • S0: Các vòng của vòng bi hoặc vòng đệm của ổ chặn được ổn định kích thước cho phép nhiệt độ làm việc lên tới +150 độ C.
 • S1: Các vòng của vòng bi hoặc vòng đệm của ổ chặn được ổn định kích thước cho phép nhiệt độ làm việc lên tới +200 độ C.
 • S2: Các vòng của vòng bi hoặc vòng đệm của ổ chặn được ổn định kích thước cho phép nhiệt độ làm việc lên tới +250 độ C.
 • S3: Các vòng của vòng bi hoặc vòng đệm của ổ chặn được ổn định kích thước cho phép nhiệt độ làm việc lên tới +300 độ C.
 • S4: Các vòng của vòng bi hoặc vòng đệm của ổ chặn được ổn định kích thước cho phép nhiệt độ làm việc lên tới +350 độ C.

 

Bình luận (1)
binh-luan

huỳnh ngọc hòa

28/03/2021
vòng bi 6309 JGN/C4: Các chữ J G N :là các ký hiệu của gì vậy ? Cảm ơn
VIẾT BÌNH LUẬN